Bogusław Ziętek zwrócił sie do Jana Guza (OPZZ), Piotra Dudy (NSZZ Solidarność) i Tadeusza Chwałka (FZZ) z apelem o wezwanie warszawskich struktur i członków Ogólnopolskiego Porozmienia Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność ” i Forum Związków Zawodowych do udziału w referendum 13 października br. i do głosowania za odwołaniem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

 

Nie możemy być obojętni i stać z boku, gdy władza odwraca się od społeczeństwa i ustawia do niego tyłem. Warszawskie referendum jest sprawą kluczową. To przede wszystkim przedsięwzięcie społeczne, oddolna inicjatywa obywatelska. Stąd właśnie potrzeba stanięcia po stronie społeczeństwa. Kto inny, jak nie strona społeczna – związkowa ma po niej stanąć ? Ta mobilizacja referendalna poparta podpisami ponad 200 tysięcy warszawiaków nie może zostać zaprzepaszczona. Wybory, jak i referenda to symbol i święto demokracji, argumentował przewodniczący WZZ Sierpień 80.