Podczas gali konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017 na najlepsze działania samorządów, przyczyniające się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego, oceniono i nagrodzono samorządy z całej Polski, którzy na co dzień dążą do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

- To właśnie dzięki ich mobilizacji i zaangażowaniu możliwe jest wypracowanie działań, o które na co dzień walczy środowisko osób z niepełnosprawnościami – podkreślił Aleksander Waszkielewicz, prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

W edycji ogólnopolskiej samorządy zostały ocenione i nagrodzone w trzech grupach: najlepsza gmina, najlepszy powiat ziemski/województwo oraz najlepszy powiat grodzki. Natomiast projekty z terenów Małopolski i Śląska dodatkowo wzięły udział w edycjach regionalnych konkursu.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Wszystkie samorządy, które wykazały się wyjątkową inicjatywą i pomysłem otrzymały wyróżnienie lub statuetkę oraz tytuł „Samorząd Równych Szans”. Na wniosek Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących zostało także przyznane wyróżnienie specjalne dla Gminy Kępice. Uhonorowanie działań samorządów ma być zachętą do działania tych jednostek administracji publicznej, które jeszcze nie zgłosiły się do konkursu.  Wszystkie nagrodzone projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk http://www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl.   

Przyznano także Nagrodę Specjalną dla dra Krzysztofa Kurowskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Doceniony został jego wkład i zaangażowanie w kształtowanie dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska lokalnego oraz konsekwentne szerzenie idei niezależnego życia.WYNIKI KONKURSU „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS” 2017
(Kolejność alfabetyczna)

Powiat grodzki

- LAUREACI STATUETKI:
1.    GDAŃSK – Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
2.    KONIN – Wprowadzenie systemu Projektowania Dostępnego (Uniwersalnego) oraz powołanie Oficera Dostępności.
3.    LUBLIN – Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościami
4.    POZNAŃ – Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualna z terenu miasta Poznania

- WYRÓŻNIENI:
1.    CZĘSTOCHOWA - Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością
2.    GDYNIA - Wiatr w żagle! Gdynia wspiera opiekunów osób z niepełnosprawnościami
3.    JAWORZNO - Asystent Osoby Niepełnosprawnej
4.    KATOWICE - Katowice bez barier-wychodząc naprzeciw niepełnosprawności
5.    KOSZALIN - teleOPIEKA, blisko Twoich bliskich
6.    KRAKÓW - Program "Kraków dla Rodziny "N"     
7.    WARSZAWA - Samodzielność życiowa jako wynik różnych form systemowego wsparcia m.st. Warszawy.
8.    WROCŁAW - Wrocław bez barier 2017

Powiat ziemski/województwo:

- LAUREACI STATUETKI:
1.    POWIAT GLIWICKI - Projekt partnerski "Nowy start w lepszą przyszłość"
2.    POWIAT OPOCZYŃSKI - Centrum Usług Społecznych - Bliżej rodziny
3.    POWIAT ŚWIDNICKI wraz z MIASTEM ŚWIDNICA - Przyjazny i aktywny samorząd

- WYRÓŻNIENI:
1.    POWIAT KRAPKOWICKI - Razem możemy więcej
2.    POWIAT ŁĘCZYŃSKI - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jako dobra praktyka aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim.
3.    POWIAT PISKI - Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych szansą na lepsze jutro.
4.    POWIAT ŻYWIECKI - Projekt partnerski pn. Razem w lepszą Przyszłość
5.    WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - Małopolska. Kultura Wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami

Gmina

- LAUREACI STATUETKI:
1.    DOBRE MIASTO - Nadbudowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej
2.    KLUCZE - „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”
3.    PIŁA - Manufaktura Dobrych Usług

- WYRÓŻNIENI:
1.    KALISKA – Żyć lepiej - wsparcie i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaliska
2.    KOŁOBRZEG - Jak przyjemnie być seniorem
3.    TCZEW - Życie to teatr
4.    TRZEBINIA - Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini
5.    WIĄZOWNA - Spółdzielnia Socjalna "Odmiana"

Nagroda Specjalna Prezesa Zarządu PFRON:

1.    BIAŁYSTOK - Kampania "Ostatni Skok"
2.    LUBLIN - Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościami

Wyróżnienie specjalne:

1.    GMINA KĘPICE - Urząd przyjazny dla słabosłyszących obywateli

VII MAŁOPOLSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS:
NAGRODA ORAZ TYTUŁ „MAŁOPOLSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS”:

- MIASTO KRAKÓW - "Kraków dla Rodziny "N"
- WYROŻNIENI:
1.    POWIAT BOCHEŃSKI - Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem"
2.    GMINA TRZEBINA - Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini –

ŚLĄSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS:
NAGRODA ORAZ TYTUŁ „ŚLĄSKI SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS”:

- CZĘSTOCHOWA - Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością

- WYRÓŻNIENI:
1.    BIELSKO-BIAŁA - Trudność, wysiłek, perspektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku – Białej na rzecz osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzin.
2.    JAWORZNO - Asystent Osoby Niepełnosprawnej
3.    KATOWICE - Katowice bez barier-wychodząc naprzeciw niepełnosprawności
4.    RYBNIK - Projekt „Przedszkole równych szans”
5.    POWIAT GLIWICKI - Projekt partnerski "Nowy start w lepszą przyszłość"
6.    POWIAT ŻYWIECKI - Projekt partnerski pn. Razem w lepszą Przyszłość

Jak zaznaczył Aleksander Waszkielewicz, po raz kolejny konkurs „Samorząd Równych Szans” pokazał, ile wspaniałych i cennych inicjatyw już zostało podjętych, ale jednocześnie - jak wiele jeszcze trzeba zrobić.

- Cieszy jednak fakt, że coraz więcej samorządów jest świadomych problemów, z jakimi borykają się ich mieszkańcy i starają się im przeciwdziałać. Jest to nadzieja na przyszłość, która pokazuje, że idea „Za Niezależnym Życiem” jest możliwa do urzeczywistnienia i należy dążyć do jej realizacji – dodał.

Gala odbyła się 26 lutego w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.