Zamawiający mogą modyfikować wzór regulaminu, dostosowując jego treść do swoich potrzeb, w szczególności w zakresie czynności powierzonych komisji, podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków komisji (w tym przewodniczącego), zasad głosowania (w szczególności możliwości wstrzymania się od głosu oraz sposobu rozstrzygnięcia w przypadku równej liczby głosów za i przeciw) czy informacji, które powinny zostać zawarte w protokole z posiedzenia komisji.

Wzór dostępny jest TUTAJ >>>

Należy również zaznaczyć, iż sama procedura powołania komisji, w tym kwestie związane z delegowaniem uprawnień (np. przewodniczącego komisji), uregulowane są najczęściej w odrębnym akcie wewnętrznym zamawiającego, w związku z tym nie znalazły się we wzorze regulaminu.

Źródło: www.uzp.gov.pl