Pieniądze w ramach rezerwy zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich, czy też utrzymanie rzecznych przepraw promowych. Na wsparcie finansowe mogą również liczyć inwestycje z zakresu remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Wspomniana rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. i tworzona jest w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki z niej dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. MIB zwraca uwagę, że w bieżącym roku dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł uzyskało łącznie 169 jednostek samorządu terytorialnego.

(mib.gov.pl) 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów