W przetargu wystartowała firma wchodząca w skład większej grupy kapitałowej. Składając listę powiązanych przedsiębiorstw zastrzegła ją jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Po przeanalizowaniu dokumentu, zamawiający uznał zastrzeżenie za nieuzasadnione i podjął decyzję o odtajnieniu dokumentu.

Wykonawca musi wykazać, że informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa >>>

Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", firma odwołała się do KIO. Przedsiębiorca argumentował, że spełnione zostały wszystkie przesłanki, by uznać tę informację za tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca domagał się nakazania zamawiającemu ponownego utajnienia listy powiązań.

Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego i w pełni zaakceptowała decyzję zamawiającego o odtajnieniu dokumentu. Zdaniem składu orzekającego dane takie, jak nazwy firm i ich adresy, nie mogą stanowić informacji o charakterze organizacyjnym, bo nie nie zawierają informacji dotyczących sposobu organizacji przedsiębiorstwa, powiązań kapitałowych, czy sposobu zarządzania grupą kapitałową. Dokument przedstawia bowiem tylko skład grupy kapitałowej.

Nie można zastrzec całej treści odwołania jako tajemnicy przedsiębiorstwa >>>

Jednocześnie samo stwierdzenie wykonawcy że nie są to publicznie udostępniane informacje, nie wystarczy.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 385/15).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna