Zamawiający, niezależnie od tego, jakie informacje poweźmie od wykonawców, jest zobowiązany po pierwsze do prawidłowego ustalenia obowiązku podatkowego, po drugie musi podjąć wszystkie dopuszczalne prawem działania w celu doprowadzenia do porównywalności ofert. To ostatecznie na zamawiającym spocznie odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie i odprowadzenie podatku - zauważa Ziembiński.

Brak wyjaśnień odnośnie ceny powodem odrzucenia oferty >>>

Co istotne, zamawiający nigdy nie mogą działać automatycznie i z pominięciem procedur, które konwalidują błędy w ofertach. Wykonawca także musi być stroną aktywną i współdziałać z zamawiającym, nie zaś przerzucać na niego swoje obowiązki, choćby informacyjne.

Zamawiający, wybierając ofertę, musi być pewien, że nie naruszył uczciwej konkurencji, a sprawy, które mogłyby być sporne na etapie realizacji, zostały gruntownie wyjaśnione.

Tekst zawiera tezy z artykułu Dariusza Ziembińskiego z Grupy Doradczej KZP.

Źródło: Gazeta Prawna