Są już pierwsi regionalni zwycięzcy czwartej edycji rankingu sprawdzającego poziom wykorzystania funduszy unijnych w samorządach i przez samorządy z unijnego budżetu 2007 – 2013.


We wszystkich czterech województwach, w których już zostały podsumowane wyniki rankingu – w Wielkopolsce, w Zachodniopomorskiem, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku – o czołowych lokatach zadecydowały duże inwestycje infrastrukturalne finansowane albo z programu Infrastruktura i Środowisko albo z regionalnych programów operacyjnych. W ich efekcie powstaną m.in. obwodnice drogowe i oczyszczalnie ścieków. Wyniki rankingu wskazują, że w skali kraju nastąpiło gwałtowne przyspieszenie jeśli chodzi o kontraktowanie projektów. Dotyczy to m.in. przedsięwzięć zaplanowanych w ramach programów regionalnych. Jeśli jednak za miarę przyjąć zrealizowane już i rozliczone projekty, sytuacja wygląda niestety gorzej – wynika to także z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykorzystanie nowych funduszy niewiele przekracza 10%. Większość unijnych środków trafia dziś do dużych ośrodków miejskich. W zachodniej Polsce rekordzistami są Wrocław i Poznań. Duże miasta nie tylko realizują wielkie inwestycje infrastrukturalne, ale są także siedzibami wielu dużych firm szkoleniowych, które okazały się poważnymi beneficjentami programu Kapitał Ludzki. Dalej od wielkich miast są gminy, dla których fundusze unijne to niebywała rzadkość. W poprzedniej perspektywie unijnej wyniki były podobne.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna, 8 lipca 2010 r.