Budowa odcinka od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km) będzie kosztowała 370,5 mln zł. Natomiast obwodnicę Kołbieli (8,7 km) konsorcjum Strabaga zbuduje za kwotę ok. 225,5 mln zł.

Z kolei część obejmującą odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (ok. 13 km), firma Budimex wyceniła na blisko 290 mln zł.

Obydwaj wykonawcy zadeklarowali ukończenie prac w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy i udzielili 10-letnią gwarancję jakości. 21 grudnia br. upłynie termin na składanie ewentualnych odwołań.

- Realizacja drogi ekspresowej S17 będzie prowadzona w trybie projektuj i buduj co oznacza iż przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę - podała GDDKiA.

Źródło: www.gddkia.gov.pl