Zadanie obejmuje odcinek Olsztyn - Szczytno w ciągu linii kolejowej nr 219 i odcinek Szczytno - Szymany na linii nr 35. Inwestycja zakłada też budowę 1,6 km nowej linii, od stacji Szymany do terminalu portu lotniczego wraz peronem i wiatą peronową przy terminalu oraz budowę Lokalnego Centrum Sterowania ruchem na stacji w Szczytnie.

O wyborze wykonawcy zadecydowało kryterium najniższej ceny. Najtaniej swoje usługi wyceniło konsorcjum spółek z grupy NDI, którego oferta opiewa na 61,33 mln zł. Zamawiający, czyli PKP PLK, przeznaczył na realizację inwestycji kwotę 68,39 mln zł. Na realizację zadania zwycięzca przetargu będzie miał 12 miesięcy.

Koszt budowy nowego lotniska w Szymanach jest szacowany na ok. 200 mln zł, z czego unijne dofinansowanie ma wynieść do 76 proc. Inwestycja musi zostać oddana do użytku w 2015 r., by nie przepadła dotacja z UE.

Źródło: www.wnp.pl