Dzięki inwestycji poprawie ulegnie jakość świadczonych usług kolejowych. Efektem będzie skrócenie czasu jazdy na linii o ok. 12 min. Pociągi pasażerskie na trasie przyspieszą do 100 km/h, zaś towarowe do 80 km/h. Modernizacji ulegną wyeksploatowane tory, a także przebudowane zostaną obiekty inżynieryjne. 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie ceny (60 proc.), terminu realizacji (20 proc.) oraz okresu rękojmi (20 proc.). Każdy z wykonawców zadeklarował 60 miesięcy gwarancji oraz wykonanie prac w terminie 31 miesięcy. 

Budżet zamawiającego na realizację inwestycji wyniósł 258,94 mln zł brutto. Najtańszą ofertę złożyła Trakcja PRKiI, której wartość opiewa na 203 mln zł brutto.

Źródło: www.wnp.pl