Budową odcinka zainteresowanych było siedmiu wykonawców. Ich oferty wahały się od 387,5 mln zł do 490,4 mln zł. Z uwagi na fakt, iż najniższa kwota przekroczyła przewidziany przez zamawiającego budżet o 40 mln zł, konieczne było uzyskanie akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zwiększenie szacunkowego limitu kosztów na tą inwestycję.

O wyborze wykonawcy zadecydowało kryterium ceny (90 proc.), termin zakończenia zadania (5 proc.) oraz okres gwarancji (5 proc.). Zwycięskie konsorcjum zaoferowało termin realizacji 28 miesięcy i okres gwarancji 10 lat. Planowany termin podpisania umowy to lipiec 2015 r.

Odcinek obwodnicy w ciągu DK nr 16 o dł. 10 km będzie stanowić obejście miasta od przyszłego węła Olsztyn Zachód do węzła Olsztyn Południe. Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka o przekroju dwujezdniowym, z budową dróg serwisowych, remontem dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska.

- Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Do wykonawcy oprócz robót budowlanych będzie należało wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz dokumentacji zamiennej w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp, a także uzyskanie wszystkich warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji - napisano w komunikacie.

Cała południowa obwodnica Olsztyna będzie drogą o długości 24,7 km. Jej budowa poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic.

Źródło: www.gddkia.gov.pl