Przetarg obejmuje kluczową część linii kolejowej między Sochaczewem a Swarzędziem. Przeprowadzona modernizacja pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenie przepustowości składów poruszających się po torach. Zmodernizowane zostaną także stacje m. in. w Łowiczu, Kutnie czy Koninie. Ich skutkiem będzie zwiększony komfort pasażerski, a także umożliwienie dostępu osobom z ograniczoną możliwością poruszania się. 

Najkorzystniejsza oferta w przetargu została wybrana na podstawie kryterium ceny (80 proc.), terminu realizacji (10 proc.) oraz gwarancji (10 proc.). Każdy z oferentów zadekarował 72-miesięczną gwarancję oraz wykonanie robót w terminie 42 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą zostanie konsorcjum spółek ZUE, Budimex, Strabag (polski oddział), Strabag Rail (Niemcy), Strabag Rail (Czechy) oraz Strabag Altalanos Epito (Węgry). Wartość oferty złożonej wspólnie przez wykonawców opiewa na 688,81 mln zł brutto. Zamawiający dysponuje budżetem w wysokości 787,20 mln zł brutto na realizację inwestycji.

Źródło: www.wnp.pl