Postępowanie obejmuje odcinek dwutorowej linii kolejowej między stacjami Jaworzno Szczakowa a Trzebina. Długość trasy wynosi ok. 14 km. Zadaniem wykonawcy będzie likwidacja 23 przejazdów kolejowych i 3 przejść w poziomie szyn oraz wymiana całej sieci trakcyjnej. Inwestycja obejmuje także przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych wraz z budową przepustów, mostów, wiaduktów, ekranów akustycznych oraz peronów. Powstaną także lokalne centra sterowania na stacjach: Jaworzno Szczakowa, Trzebinia i Kraków Mydlniki. 

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu została wybrana na podstawie kryterium ceny (80 proc.), czasu realizacji (10 proc.) oraz czasu gwarancji (10 proc.). Każdy z oferentów zaproponował 24-miesięczny okres realizacji zadania oraz 72-miesięczną gwarancję.

Budżet inwestora na realizację inwestycji wynosił 794,58 mln zł. Zamawiający ocenił jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum Trakcja PRKiL, Comsa, PKP Energetyka, Porr Polska Construction oraz Porr Bau. Jej wartość opiewa na 364,63 mln zł.

Źródło: www.wnp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł