Najlepszą gminą rankingu zostały Żary, które zwyciężyły też w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Doceniono to, że na tle lubuskich samorządów, Żary rozwijają się najdynamiczniej pod względem gospodarczym.

Burmistrz gminy Żary Wacław Maciuszonek przekonywał, że wszyscy mieszkańcy "to bardzo pracowici ludzie, a Żary są stolicą gospodarki w województwie".

W klasyfikacji gmin wiejskich wygrała Lubrza, która zdobyła także tytuł „Europejskiej Gminy" za umiejętność pozyskiwania środków unijnych.

Natomiast „Prymusami Innowacyjności" zostały Wschowa oraz Babimost, docenione za wykorzystanie nowoczesnych technologii. „Liderem Samorządności" wybrano Nową Sól i Deszczno za działalność ich władz na rzecz mieszkańców i samorządu.

Tegoroczny ranking to dowód, że jesteśmy silnym regionem - mówiła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

Przy tworzeniu rankingu pod uwagę brano wysokość dochodów gmin z 2011 r., wydatki majątkowe i inwestycyjne, kwoty pozyskane z UE i innych zagranicznych źródeł. Analizowane były również inwestycje dot. ochrony środowiska, wydatki na promocję, wielkość stref inwestycyjnych i liczbę nowo powstałych firm. Liczyła się także wartość inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego.

Projekt badawczy, w ramach którego przeprowadzono piąty Ranking Gmin Województwa Lubuskiego, był realizowany był w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

mrd/ amac/