Celem akcji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – pytanie, prawnik, porada” było upowszechnienie wśród pracowników jednostek samorządowych wiedzy na temat PPP, jako formy realizacji inwestycji publicznych przy współudziale partnera prywatnego.

Patronami merytorycznymi zostały znane w branży PPP kancelarie: Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz oraz Kancelaria Prawna Jerzy T. Pieróg. To właśnie ich przedstawiciele udzielali odpowiedzi na pytania jakie napłynęły od samorządów.

– Zainteresowanie akcją wśród jednostek samorządu terytorialnego było bardzo duże. Do redakcji napłynęło blisko sto pytań, dotyczących PPP. Były to zagadnienia o różnym stopniu szczegółowości, zarówno dotyczące podstawowych kwestii związanych z PPP, jak i szczegółowych aspektów: m.in. definicji ryzyka dostępności, wpływu powołania spółki partnera prywatnego z podmiotem publicznym na dług publiczny, czy kwestii podatkowych – mówi Ewa Glinkowska-Neuman, redaktor serwisu PPPortal.pl.
Bezpłatny poradnik „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – pytanie, prawnik, porada” – zawierający pytania samorządów, oraz odpowiedzi prawników, pobrać można ze strony www.ppportal.pl