Drugie wydanie komentarza autorstwa Wojciecha Kotowskiego uzupełnione zostało najnowszymi rozwiązaniami prawnymi. Na uwagę zasługuje szczegółowe przybliżenie przybywających z roku na rok zadań i uprawnień strażników. W publikacji znajduje się także przydatny taryfikator mandatowy. Komentarz wzbogacony został o materiał zdjęciowy przedstawiający rodzaje umundurowania i jego przeznaczenie. Zamieszczono również wzory dokumentów, m.in. regulaminów, legitymacji, pozwoleń oraz oświadczeń. Dopełnieniem jest rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych wraz z ich barwnymi wzorami.


Książka jest przeznaczona dla osób wykonujących zawodowe czynności strażników. Zainteresuje również wszystkich użytkowników dróg z uwagi na szczegółowe omówienie powinności strażników.

Wojciech Kotowski - zawodowo związany z organami prokuratury; od wielu lat profesjonalnie zajmuje się prawnymi i kryminalistycznymi problemami ruchu drogowego; sekretarz redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo" oraz redaktor naczelny miesięcznika "Paragraf na Drodze"; autor kilkudziesięciu publikacji książkowych (m.in. Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Ustawa o Policji. Komentarz, Uprawnienia mandatowe. Komentarz) i około 800 publikacji prasowych, w większości poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

 


Książka pt. Straże gminne. Komentarz dostępna jest w internetowej księgarni Profinfo.pl