"Obecnie analizujemy od strony formalno-prawnej możliwości stworzenia systemu ubezpieczeń wzajemnych, na wzór rozwiązań, które w przeszłości były już w Polsce stosowane. Jeżeli okaże się to możliwe, przystąpimy do bardziej szczegółowych analiz w tym zakresie" - poinformował w środę członek zarządu GZM, wiceprezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Do szukania możliwości wspólnego ubezpieczenia samorządowców skłonił sukces grupowego przetargu na zakup energii elektrycznej, dzięki któremu gminy Śląska i Zagłębia zaoszczędziły w sumie ok. 8 mln zł. Przedstawiciele GZM są przekonani, że również wspólny zakup ubezpieczeń majątkowych może przynieść znaczące oszczędności.

Jeżeli okaże się, że koncepcja stworzenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych dla samorządów nie będzie możliwa do realizacji, gminy mogłyby ogłosić wspólny przetarg na ubezpieczenie swoich obiektów, samochodów, dróg itp.

W ubiegłym roku po raz pierwszy taki przetarg ogłosił samorząd Rudy Śląskiej, ubezpieczając w ten sposób nie tylko drogi, szkoły czy budynki urzędu miasta i samochody, ale także inne obiekty: ośrodki sportu i kultury, muzeum, urząd pracy, dom pomocy społecznej, izbę wytrzeźwień itp. Ubezpieczycielem została firma Compensa, a łączna wartość zawartych umów to blisko 300 tys. zł. Przedstawiciele samorządu zapewniają, że to znacznie mniej, niż gdyby każda instytucja ubezpieczała się osobno.

Oprócz wspólnych zakupów prądu i ewentualnie ubezpieczeń, GZM myśli także o grupowych zakupach innych rzeczy, np. paliwa, samochodów, autobusów czy źródeł światła, w ramach Metropolitalnego Centrum Zakupu Hurtowego.