System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) prowadzony jest przez zarząd każdego w województw. „Celem tego systemu jest zbadanie potrzeb, co pomoże w kształtowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na najbliższe sześć lat” - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj.

Propozycje projektów do SEIP mogą składać samorządy i organizacje, które chcą ubiegać się przy realizacja swoich inicjatyw o wsparcie unijne w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Cześć zgłoszonych przez nas propozycji to projekty już dobrze zdefiniowane; inne to programy, w których podaliśmy szacunkowe kwoty realizacji” - mówił Bluj.

Zgłoszone przez wrocławskich urzędników projekty koncentrują się na dwóch priorytetach: transporcie i rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Łączna wartość projektów związanych z rozbudową infrastruktury transporterowej w mieście to niemal 1,3 mld zł. W planach jest m.in. budowa obwodnicy podwrocławskiej Leśnicy czy budowa Alei Wielkiej Wyspy, czyli ostatniego fragmenty obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia. Koszt pierwszej z inwestycji oszacowano na ponad 250 mln zł, drugiej zaś na 350 mln zł. Miasto liczy, że na obie inwestycje uda się pozyskać dofinansowanie unijne.

Wartość wszystkich projektów związanych z rewitalizacją przestrzeni miejskiej, które mają być realizowane przez najbliższe lata, to ponad 1,2 mld zł. Chodzi m.in. o program rewitalizacji wrocławskich kamienic, który magistrat wycenił na ponad 220 mln zł. „Dużym planowanym projektem jest również zagospodarowanie Placu Społecznego, który dziś jest jedynie dużym węzłem komunikacyjnym” - dodał Bluj. Miasto wyceniło tę inwestycję na 760 mln zł.

Oprócz projektów transportowych i związanych z rewitalizacją przestrzeni miejskiej, wrocławscy urzędnicy zgłosili również m.in. projekty z zakresu oświaty na łączną kwotę niemal 500 mln zł. Najkosztowniejszy ma być program budowy i przebudowy szkół podstawowych w mieście. Został on wyceniony na niemal 200 mln zł.

Łącznie magistrat zgłosił 160 projektów, których wartość sięga niemal 4 mld zł.(PAP)

pdo/ mki/ mow/