Dr Joanna Krukowska z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zbadała wpływ stażu burmistrza na stanowisku na jego poglądy na zarządzanie gminą. Artykuł opublikowany jest w miesięczniku „Samorząd Terytorialny” lipiec-sierpień 2018.

Autorka zwraca uwagę, że w trakcie drugiej kadencji włodarze są najczęściej otwarci na zmiany i reformy, a jednocześnie charakteryzuje ich najbardziej koncyliacyjna postawa. Zarówno wcześniej, jak później cechuje ich większa zachowawczość w zarządzaniu oraz skłonność do dominacji w procesie decyzyjnym.

Co powoduje wymiana wójtów

Jak podkreśla dr Joanna Krukowska, im większa wymiana elit lokalnych, tym mniejsze ich doświadczenie, profesjonalizm i efektywność, lecz zarazem większa innowacyjność powstałego systemu, otwartość na zmiany i elastyczność prowadzonych polityk.

Stabilność u steru ma też wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Niekorzystnie na warunki inwestowania ma oddziaływać zmiana na stanowisku burmistrza. Co jednak, gdy stabilne władze prowadzą politykę niesprzyjającą rozwojowi gospodarczemu i reformom? – pyta autorka.

Z pewnością jednak, jak twierdzi, cykliczne, odbywające się co kilka lat zmiany steru władzy lokalnej działają destabilizująco na otoczenie społeczno-gospodarcze władz lokalnych i powodują wzrost kosztów transakcyjnych współpracy.

Czytaj W wyborach samorządowych będziemy głosować na "płachcie"

Krótsze doświadczenie sprzyja zmianom

Autorka pisze też, że burmistrzowie o krótszym doświadczeniu na stanowisku są skoncentrowani na formułowaniu nowych celów rozwojowych i wprowadzaniu zmian w działaniu urzędu w większym stopniu niż ich koledzy o dłuższym stażu.

Ważniejsze są też dla nich zadania związane z zewnętrzną reprezentacją miasta oraz realizacją szerszych celów politycznych ugrupowania, z którego kandydowali. Ci z dłuższym stażem częściej natomiast koncentrują się na takich elementach swojej pracy, jak nadzór nad pracownikami administracji i bezpośrednia pomoc mieszkańcom gminy.

Wraz z liczbą lat spędzonych na stanowisku skłonności do wprowadzania innowacji i reform spadają, a polityka staje się coraz bardziej zachowawcza. Z badań wynika jednak, że najbardziej skłonni do reformowania są burmistrzowie, którzy rozpoczynają swoją drugą kadencję.

Więcej Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018