Rok 2013 był okresem dużych zmian w prawie zamówień publicznych. Przyniosły one wiele nowych rozwiązań, głównie w zakresie zamówień na roboty budowlane: modyfikację dotychczasowej definicji „robót budowlanych”, wprowadzenie definicji „obiektu budowlanego”, zmiany dotyczące podwykonawstwa, etc. Rok 2014 przyniesie kolejne istotne zmiany dla rynku zamówień publicznych.

Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat kontrowersyjnych i problemowych obszarów w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Podczas konferencji wystąpią eksperci, którzy opierając się na wieloletnim doświadczeniu z zakresu zamówień publicznych, będą dyskutowali na temat problemowych obszarów w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Eksperci poruszą następujące tematy:
- Nowa definicja robót budowanych i obiektu budowlanego i ich wpływ na opis przedmiotu zamówienia, ustalanie wartości zamówienia i kształtowanie warunków udziału w postępowaniu;
- Podwykonawstwo  - obowiązki Zamawiającego w trakcie przygotowania i w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- Realizacja zamówień na roboty budowlane z udziałem podwykonawców - prawa i obowiązki stron i podwykonawców;
- Zamówienia na roboty budowlane i zmiany umów  w nowych dyrektywach UE;
- Zmiany w Prawie zamówień publicznych - przegląd prac parlamentarnych.

Koordynatorem merytorycznym konferencji będzie dr Włodzimierz Dzierżanowski, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2002-2005.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://konferencja.lex.pl/zamowieniapubliczne/