Z przeprowadzonego przez CBA śledztwa wynika, że przekraczanie uprawnień służbowych nie było odosobnionym incydentem. Wójt Gminy Ostrów niejednokrotnie łamał ustawę o zamówieniach publicznych „ustawiając” zlecenia. W efekcie działał na szkodę interesu publicznego. Ustalenia CBA wskazują ponadto, że wójt przyjmował do pracy w urzędzie w zamian za łapówki.

W ramach śledztwa przeszukano około 40 miejsc (m. in. mieszkania, biura rachunkowe, czy pomieszczenia urzędu gmin). Zabezpieczono ponadto dokumentacje w postaci umów, faktur, pism, telefony i komputery. Wspomniane czynności wykonywano przede wszystkim na terenie województwa podkarpackiego.

Zarówno wójt gminy jak i dwie pozostałe zatrzymane osoby (w tym biznesmen z branży drogowej) usłyszały już zarzuty korupcyjne. Względem biznesmena, prokuratura zastosowała dozór Policji, zakaz opuszania kraju oraz zawieszenie w czynnościach pełnienia funkcji wójta. Postępowanie prowadzi rzeszowska Delegatura CBA pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie.

(cba.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami