Przedsiębiorcy do wykorzystania mają aż 3,96 mld euro w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. W celu uproszczenia procedur otrzymywania dotacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało dla województw specjalny pakiet usprawnień. Jak pokazują statystyki regiony niechętnie wdrażają propozycje zmian.
 
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska powołała specjalną grupę roboczą, której celem jest opracowanie rozwiązań mających uprościć wdrażanie środków unijnych przez przedsiębiorców. Owocem pracy nowo powołanej jednostki jest zbiór 14 pomysłów na uproszczenie dostępu do funduszy. Rzeczpospolita dotarła do raportu, z którego wynika, że jedynie niewielka część województw wdrożyła te propozycje.
 
Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej ułatwień dla firm wprowadziły regiony Polski wschodniej. Niekwestionowanym liderem w tej klasyfikacji jest województwo lubelskie, które zaadoptowało aż 9 z 14 przedstawionych przez resortowy zespół ułatwień. Nieco gorzej sytuacja wygląda w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie zastosowano 6 propozycji uproszczeń.
 
Również nieco mniej niż połową wdrożonych pomysłów na uproszczenia w dostępie do funduszy pochwalić się mogą województwa wielkopolskie i podkarpackie. Zaledwie 3 z rekomendowanych 14 propozycji wdrożyły województwa dolnośląskie i opolskie. Na ostatnim miejscu rankingu znajduje się region lubuski z wdrożoną zaledwie jedną resortową zmianą. Włodarze tego województwa są jednak usprawiedliwieni, na ich terenie zakontraktowano bowiem już 90 proc. środków z regionalnego programu operacyjnego.
 
Województwa podkreślają, że chcą wdrożyć przygotowane przez ministerstwo propozycje, jednak często uniemożliwiają im to procedury wewnętrzne. Istnieje również duża ilość usprawnień, która obecnie jest na etapie przygotowań.
 

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 12  marca 2010 r