Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szacuje, iż na dzień 25 stycznia br. aż dziesięć tysięcy odbiorców odciętych było od dostaw energii elektrycznej. Najgorzej sytuacja prezentuje się w Małopolsce, gdzie mimo nieprzerwanej pracy służb ratowniczych i stopniowej poprawy pogody, prawie osiem tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu.

Nad usuwaniem skutków awarii pracuje obecnie ponad 1200 osób. Większość z nich to pracownicy zakładów energetycznych oraz współpracujących z nimi firm, ale pomocą służą także żołnierze i strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w województwie dolnośląskim gdzie bez prądu pozostaje ponad dwa tysiące odbiorców. Awarie na mniejszą skalę zanotowano również w województwach: łódzkim, zachodniopomorskim, pomorskim i świętokrzyskim.

Przez cały czas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera napływają aktualne informacje przekazywane przez wojewodów, którzy koordynują akcję przywracania energii w regionach gdzie wystąpiły przerwy w dostawie.

Źródło: www.mswia.gov.pl