Powiat Słubicki nabył Towarowy Terminal Odpraw Celnych w Świecku w lutym br. Do podpisania aktu notarialnego doszło w Warszawie. Skarb Państwa reprezentuje w nim administrujący terminalem starosta słubicki Andrzej Bycka, a stroną kupującą są członkowie Zarządu Powiatu Słubickiego.

Według służb wojewody odbyło się to z naruszeniem prawa. Zawiadomienie zostało wysłane do Prokuratury Rejonowej Warszawa–Mokotów. Starosta słubicki zarzuty odpiera i twierdzi, że powiat nabył terminal zgodnie z przepisami.

Zdaniem urzędników wojewody, akt notarialny został zawarty m.in. na podstawie dokumentu, który został wycofany z obiegu prawnego. Chodzi o zarządzenie wojewody z listopada 2011 r. ws. zgody na zakup terminalu przez powiat słubicki z 95 proc. bonifikatą, wydane przez pełniącego wówczas obowiązki wojewody, obecnego wicewojewodę lubuskiego Jana Świrepo. Ten dokument Bycka przedłożył notariuszowi sprzedając terminal w imieniu Skarbu Państwa Zarządowi Powiatu Słubickiego.

Urzędnicy wojewody Jabłońskiego wskazują, że wymienione wyżej zarządzenie nie mogło być w obiegu prawnym, gdyż zostało uchylone w styczniu 2012 r. przez wojewodę Marcina Jabłońskiego. W sierpniu ub. roku Jabłoński wydał kolejne zarządzenie, w którym jako nabywcę nieruchomości wskazał gminę Słubice – podobnie jak powiat słubicki zainteresowaną kupnem terminala. Zgodnie z przepisami przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wymagana jest opinia wojewody.

„Zastrzeżenia budzi zatem fakt legalności aktu sprzedaży. Skierowaliśmy do prokuratury wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Niech powołane do tego służby zdecydują o dalszym przebiegu sprawy” - powiedział dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW Grzegorz Dłubek.

„Wszystkie procedury związane z zakupem byłego terminalu w Świecku będącego nieruchomością Skarbu Państwa zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. W tym przypadku działania pana wojewody są wysoce niezrozumiałe, gdyż po raz kolejny przekracza on swoje kompetencje, nie będąc stroną w tym postępowaniu” - powiedział PAP Bycka.

Do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie wojewoda wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań, które mają zapobiec uprawomocnieniu się wpisu do księgi wieczystej starostwa słubickiego, jako właściciela terminalu.

„Zapoznamy się z przedłożoną przez wojewodę dokumentacją i podejmiemy stosowne działania” - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Dariusz Domarecki.

Spór między starostą słubickim Andrzejem Bycką a wojewodą lubuskim Marcinem Jabłońskim dotyczący terminala w Świecku trwa od wielu miesięcy. Starosta nie chce zgodzić się, aby to gmina Słubice nabyła terminal. Według Dłubka zbycie nieruchomości Skarbu Państwa wymaga zgody wojewody wydanej w formie zarządzenia.

Przez kilka miesięcy przedmiotem sporu była także sprawa terenu po byłym przejściu granicznym w Świecku. 20 grudnia ub. roku. w wyniku rozpatrzenia odwołania złożonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wojewoda wydał decyzję o przekazaniu jej w trwały zarząd tej nieruchomości. Wydana decyzja ma charakter ostateczny. Protokolarne przekazanie terenu po byłym Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku nastąpiło 4 stycznia.