Wszystkie osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy będą mogły złożyć odpowiedni wniosek przez internet. Usprawnienie to oferuje elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Nowa usługa oferowana przez platformę udostępniona została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort tym samym umożliwił starostwom powiatowym wypełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia instytucje właściwe do spraw wydawania prawa jazda zobowiązane są do przyjmowania wniosków również droga elektroniczną.

Resort spraw wewnętrznych wszystkie tego typu usługi dla instytucji publicznych oferuje bezpłatnie. Jednak to od tych instytucji zależy czy skorzystają z tej możliwości, gdyż usługi te mają charakter fakultatywny. Starostwa powiatowe, które chcą udostępnić swoim mieszkańcom możliwość elektronicznego składania wniosków o prawo jazdy, powinny posiadać założone konto na platformie ePUAP z uprawnieniami instytucji publicznej.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 18 maja 2010 r.