Rozstrzygnięty przetarg dotyczy fragmentu o długości ok. 19 km na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław. Zwycięska oferta opiewa na prawie 600 mln zł, wobec budżetu zamawiającego w wysokości 946 mln zł. Kryterium decydującym była najniższa cena, choć pod uwagę brano również gwarancję oraz termin realizacji. Warto jednak nadmienić, iż wszystkie oferty, które złożono w przetargu przewidywały 30-miesięczny termin realizacji oraz 10-letni termin gwarancji.

Ta inwestycja to fragment planowanej drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław. Jej zrealizowanie ma zapewnić przede wszystkim powiązanie woj. dolnośląskiego z krajowym układem drogowym woj. wielkopolskiego i północnej Polski, a także poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia z południowym i zachodnim rejonem woj. dolnośląskiego oraz przejściami drogowymi na granicach z Czechami i Niemcami.

Źródło: wnp.pl