Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy prezydenta Przemyśla Witold Wołczyk, gotowa jest już pełna dokumentacja inwestycji.

„Czekamy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) przez wojewodę podkarpackiego. Złożyliśmy także w grudniu ub. roku wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie inwestycji z programu Rozwój Polski Wschodniej. Przewidujemy, że ocena merytoryczna wniosku może się zakończyć w lutym br.” - dodał.

Jeśli wszystkie decyzje będą pozytywne, budowa ponad 4-kilometrowej obwodnicy, która połączy drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885, ruszyłaby w tym roku i powinna zakończyć się w połowie 2015 r. Trasa stanowić ma drugą część oddanej w listopadzie wschodniej obwodnicy miasta.

Jak podkreślił Wołczyk, powstanie tej części obwodnicy to dalsze odciążenie ruchu w centrum Przemyśla.

„To również lepsza dostępność komunikacyjna terenów przemysłowych i inwestycyjnych miasta, bowiem obwodnica kończyłaby się w pobliżu przemyskiej podstrefy ekonomicznej. Nie bez znaczenia jest też skomunikowanie poprzez obwodnicę planowanego przejścia granicznego w Malhowicach – Niżankowicach” - zaznaczył rzecznik.

Samorząd Przemyśla szacuje, że całkowity koszt budowy obwodnicy wyniesie ponad 142 mln zł. Dofinansowanie, jakie gmina może uzyskać w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej, to 97,5 mln zł. Pozostała kwota stanowić ma wkład własny miasta. 

huk/ je/