„Razem z klubem radnych PO pracujemy nad uchwałą w sprawie przejazdów dla uczniów szkół podstawowych w Koszalinie. Chcemy, by od 1 września uczniowie koszalińskich szkół podstawowych, mieszkający w Koszalinie, mogli korzystać z komunikacji miejskiej za darmo” – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Projekt ma być pilotażowy, wprowadzony na próbę, na jeden rok szkolny. Zakłada sfinansowanie z budżetu Koszalina przejazdów komunikacją miejską uczniom szkół podstawowych, którzy mieszkają w Koszalinie. I nie chodzi tu tylko o przejazdy do szkoły i z powrotem, ale każdą miejską linią, w różnym czasie i w każdy dzień tygodnia.

Władze Koszalina zakładają, że projekt obejmie swoim zasięgiem 6,5 tys. uczniów i będzie kosztował maksymalnie 2 mln zł, przy 100 proc. frekwencji.

„Musimy popracować jeszcze nad szczegółami, przede wszystkim tymi dotyczącymi rozliczeń z Miejskim Zakładem Komunikacji. Koszty przejazdów będziemy musieli zrekompensować MZK z budżetu miasta. W tej chwili nas na to stać. Pozyskujemy pieniądze z zewnątrz, więc możemy do tego projektu przystąpić” – zapewnił Jedliński. Poinformował, że do projektu mogą przystąpić ościenne gminy.

Jedliński potwierdził, że projekt nie obejmie uczniów wygaszanych gimnazjów.

Uchwała dotycząca pilotażowego projektu trafi najprawdopodobniej na kwietniowe obrady rady miejskiej.

Miejscy radni zajmowali się projektem dotyczącym darmowych przejazdów dla uczniów z Koszalina zaledwie pół roku temu. Wtedy projekt uchwały obywatelskiej wniosła grupa mieszkańców na czele z Adamem Ostaszewskim z Inicjatywy Polskiej.

Pod projektem podpisało się ponad 2 tys. osób. Projekt zakładał darmowe przejazdy MZK dla dzieci od ich urodzenia do ukończenia szkoły podstawowej. Szacunkowy koszt też oscylował wokół 2 mln zł. Wtedy 13 radnych PO (większość w 25-osobowej radzie) zagłosowało przeciw.

„Jesteśmy w roku wyborczym i stąd ta nagła miłość prezydenta i Platformy Obywatelskiej do rodzin. Mimo to cieszy mnie, że ten projekt zostanie wprowadzony, bo skorzystają na nim mieszkańcy miasta. Choć trudno się oprzeć wrażeniu, że to projekt przedwyborczy” – skomentował Ostaszewski.

Jedliński na konferencji zaprzeczył, by tym prospołecznym projektem rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Jednocześnie potwierdził, że będzie się ubiegał o kolejną kadencję prezydenta Koszalina. (PAP)

autor: Inga Domurat

ing/ rud/ par/