Każdy wykonawca mógł złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Wszystkie oferty mieszczą się w kosztorysie inwestorskim, który dla całego projektu wynosi 61,5 mln zł.

W części 2 zamówienia najtańszą ofertę złożył Egis. Na trzecią, największą część zamówienia najniższa była oferta złożona przez Halcrow. W części 1 najtańszą ofertę złożyło Biuro Projektów Komunikacyjnych.

Kryteriami oceny ofert były: cena - 60 proc. i jakość - 40 proc. W tym kryterium oceniane będą dwa podkryteria: planowanie realizacji zamówienia oraz kluczowe elementy organizacji i zarządzania kontraktem.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl