Dyrektorzy szkół podstawowych mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na doposażenie budynków i dożywianie dzieci.

W 2012 roku do pierwszych klas trafią wszystkie sześciolatki. Do tego czasu dyrektorzy szkół muszą przygotować się na przyjęcie maluchów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło na ten cel dodatkowe pieniądze (w 2011 roku 150 mln zł). Szkoły mogą ubiegać się o te środki już teraz w ramach programu Radosna Szkoła. Będę one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń do wyposażenia miejsc zabaw w szkole, tj. mebli, tablic i zabawek. Szkoły z tego programu mogą również ubiegać się o dotacje na budowę placów zabaw. Szkoły, które w tym roku nie dostały wsparcia finansowego, mają szansę na otrzymanie go w pierwszej kolejności w ramach przyszłorocznej edycji programu. Termin składania wniosków do organów prowadzanych szkoły (gmin) upływa 10 października 2010 roku. Podstawówki mogą ubiegać się także o otrzymanie dodatkowych środków na dożywianie dzieci. Placówki oświatowe, które chcą uczestniczyć w tym programie, mają do 31 sierpnia czas na złożenie wniosku do Agencji Rynku Rolnego (ARR) o przyznanie pomocy.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 30 sierpnia 2010 r.