W przyszłym roku kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia samorządów wzrośnie w porównaniu do 2010 roku średnio o około 7,7%.

Oznacza to, że tzw. finansowy standard A wyniesie 4699,53 zł, czyli będzie wyższy od tegorocznego o 335,14 zł. Wzrost subwencji ma związek z zapowiadanymi przez rząd podwyżkami płac nauczycieli (7% od września 2011 r.). W ramach części oświatowej subwencji ogólnej w przyszłym roku do gmin trafi 21,8 mld zł, 14,2 mld zł do powiatów i 0,7 mld zł do województw. 221 mln zł pozostanie do rozdysponowania w ramach 0,6% rezerwy oświatowej. Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku ma jeszcze zaopiniować sejmowa komisja edukacji. Jednak ostateczna decyzja zapadnie na posiedzeniu komisji wspólnej.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 7 grudnia 2010 r.