Urząd Zamówień Publicznych udostępnił informację o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2013 r. Podstawą informacji jest liczba ogłoszeń opublikowanych od początku 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych.

W Dzienniku Urzędowym UE do 30 września 2013 r. opublikowano 129.804 ogłoszenia, w tym 17.121 ogłoszeń o przetargu i konkursie opublikowali polscy zamawiający (około 13 proc. przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE). 20 ogłoszeń dotyczyło koncesji na roboty budowlane, a 57 ogłoszeń dotyczyło zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Natomiast, w stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez "nowe" kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 50 proc.

W Biuletynie Zamówień Publicznych do 30 września 2013 r. opublikowano 288.130 ogłoszeń. Łączna liczba opublikowanych ogłoszeń w 2013 r. jest większa o 3 proc. od liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2012. We wrześniu 2013 r. liczba opublikowanych ogłoszeń (34.720) jest o 6 proc. większa od liczby ogłoszeń z tego okresu w roku 2012 (32.895 ogłoszeń).

Źródło: www.uzp.gov.pl