Po raz piąty praktycy marketingu samorządowego spotkali się w Rzeszowie, aby tym razem dyskutować o strategii, jej tworzeniu i wdrażaniu. Kluczem spotkania jest także dzielenie się posiadaną wiedzą i inspirowanie samorządów do działania, nieustannego doskonalenia i poprawy jakości pracy. Różnorodna tematyka pozwala uczestnikom poszerzać horyzonty i uczy jak tworzyć nowe, nieszablonowe projekty, które mają na celu skuteczną promocję miejsca. Ale zacząć każdorazowo należy od strategii, która wcale nie musi mieć 100 lub więcej stron, nie musi być skomplikowana, wręcz nie powinna taka być. Podczas Kongresu prelegenci uświadamiali, że dobra strategia może zawierać się w dwóch słowach. Ważny jest pomysł, big idea, stanowiące punkt wyjściowy do dalszych działań samorządów.

Istnieje co najmniej kilka warunków, które trzeba spełnić przy tworzeniu strategii, aby niosła ona ze sobą realną wartość, a jednym z kluczowych jest włączenie w ten proces ludzi, którzy mają potem tę strategię wdrażać czy z niej korzystać. W przeciwnym wypadku istnieje duże niebezpieczeństwo, że powstanie kolejny dokument typu „sztuka dla sztuki” – powiedział Bohdan Pawłowicz, PBS – Pawłowicz Business Solutions.Złożone niekoniecznie oznacza dobrze. Niejednokrotnie zdarza się, że strategie pisane są w sposób niejasny, a co za tym idzie niemożliwy do wdrożenia. Są też takie, które powstają dla samego faktu posiadania strategii, a przecież nie o to tutaj chodzi. Strategia powinna ukierunkowywać działania, nadawać im ton i systematyzować. Wdrażanie strategii to nie jest przysłowiowa wojna, często liczy się zdrowy rozsądek, intuicja i umiejętność uwypuklenia atutów samorządu. Bagaż doświadczeń i zestaw narzędzi jaki niesie ze sobą marketing daje duże pole popisu, co prelegenci starali się dzisiaj przekazać. Systemy identyfikacji wizualnej, aplikacje mobilne, mobilne strony internetowe, wpływ na innych to jedne z wielu poruszonych tematów podczas pierwszego dnia Kongresu. Tematy omawiane na Kongresie nie są przypadkowe. Dobierane są tak, aby inspirowały samorządy do działania, poszerzały wiedzę i stanowiły dobre merytoryczne wsparcie przy wdrażaniu strategii. Dokument ten jakim jest strategia, przez wielu nadal niedoceniany, będzie odgrywał w najbliższej przyszłości coraz bardziej istotną rolę – powiedział dr Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu Exacto Sp. z o.o.

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl jest patronem medialnym V Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach.

 

Dowiedz się więcej z książki
Praktyczny marketing miast i regionów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł