Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania. Pierwsze dotyczy modernizacji i rozbudowy infrastruktury serwerowo-macierzowej wraz z licencjami na oprogramowanie systemowe i bazodanowe. Drugie dotyczy informatycznego modułu sprzętowo-obliczeniowego epidemiologii nowotworów i banku biologicznego. Zadanie trzecie obejmuje natomiast zakup aparatury i urządzeń IT wraz z licencjami bazodanowymi, licencjami na oprogramowanie do wirtualizacji, licencjami do tworzenia kopii zapasowych dla informatycznego modułu sprzętowo-bazodanowo-obliczeniowego laboratorium onkologii molekularnej.

Wadium w przetargu wynosiło 200 tys. zł. Wykonawca musiał się także wykazać zrealizowanymi dostawami m.in. rozbudową, modernizacją lub instalacją macierzy dyskowych i systemu Firewall.

Źródło: www.wnp.pl