Głównym tematem obrad były proponowane zmiany w modułowym uruchomieniem systemu CEPiK 2.0, a także podjęte do tej pory działania. O planowanych rozwiązaniach mówili między innymi sami wykonawcy systemu - przedstawiciele Centralnego Ośrodka Informatyki. Na spotkaniu przedstawiono również prezentacje wybranych procesów biznesowych dla aplikacji dziedzinowych: SI Pojazd, SI Kierowca, Portal Starosty oraz ich integracja z CEPiK 2.0.


Warszawska konferencja była pierwszym z serii spotkań dotyczących planowanych modyfikacji w systemie CEPiK 2.0. Kolejne spotkania dla pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast odbędą się w Opolu, Gdańsku, Krakowie oraz Poznaniu. Planowane są również kolejne konferencje, kierowane do pracowników straży miejskich i gminnych, komorników oraz stacji kontroli pojazdów.

(mc.gov.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami