Budowa parkingów to kontynuacja projektu, w ramach którego cztery lata temu reaktywowano połączenie kolejowe ze śródmieścia Tychów do Katowic. Później, kosztem ponad 28 mln zł, tyski samorząd zbudował trzy nowoczesne przystanki kolejowe i zmodernizował istniejący. Nowe perony wyposażono m.in. w automaty biletowe, monitoring, oświetlenie, wiaty rowerowe i windy.

Kolejny etap, realizowany w ramach innego programu, to budowa wielopoziomowych parkingów, z których każdy pomieści ponad 350 samochodów. Jeden powstanie obok wyremontowanego dworca kolejowego, drugi przy lodowisku - czyli przy przystankach trasy Tychy Miasto-Katowice. W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę parkingów z hiszpańską firmą Aldesa Construcciones.

To pierwsza tego typu inwestycja na Śląsku. Ma być gotowa w połowie 2014 roku. W związku z budową parkingów zmieni się też układ drogowy w pobliżu tyskiego dworca, gdzie powstanie rondo oraz nowy dworzec dla autobusów i trolejbusów. Wybudowane będą drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, chodniki i przystanki komunikacji miejskiej.

Budowa parkingów na potrzeby systemu "Parkuj i jedź" to część szerszego, wartego ponad 800 mln zł przedsięwzięcia, realizowanego wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie pod nazwą "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". W Tychach, oprócz budowy parkingów, projekt przewiduje też zakup nowych trolejbusów. Miasto należy do nielicznych w Polsce, w których działa komunikacja trolejbusowa.

Budowa parkingów oraz modernizacja i budowa nowych przystanków to następstwo reaktywowania w 2008 r. nieczynnego od ośmiu lat połączenia kolejowego zlokalizowanej w śródmieściu stacji Tychy Miasto z Katowicami. Skierowane początkowo na tę trasę nowoczesne pociągi kontrastowały z przestarzałą, zdewastowaną infrastrukturą kolejową. Na nowe przystanki pozyskano środki unijne. Również projekt realizowany wspólnie z Tramwajami Śląskimi jest zasilany funduszami UE.

Inwestycjom towarzyszyły zmiany w organizacji transportu publicznego w mieście. Chodziło o to, by zintegrować kolej z system autobusowo-trolejbusowym. Stąd nowe lokalizacje niektórych przystanków komunikacji miejskiej i zmiany w rozkładach jazdy trolejbusów, są one teraz zsynchronizowane z odjazdami i przyjazdami pociągów. Zmniejszono natomiast liczbę autobusów między Tychami a Katowicami. 

mab/ mki/ jbr/