Jak wyjaśnił PAP Michał Mercik z Urzędu Miejskiego, dotąd mieszkańcy mieli dostęp do informacji, ale różnica polega na tym, że obecnie znajdują się one na jednej platformie/stronie internetowej. "To spore ułatwienie, bo kiedy ktoś będzie chciał kupić działkę, będzie mógł wejść do systemu, sprawdzić podział geodezyjny na mapie, stan własnościowy, oczywiście z zastrzeżeniem danych. Wszystko w jednym miejscu. Z kolei wirtualny urząd wskaże - wyświetlając plan budynku - pokój, gdzie będzie można załatwić daną sprawę" - powiedział PAP Michał Mercik z Urzędu Miejskiego.

Wydział informacji i promocji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu podał, że system informacji przestrzennej "pozwala szybko wyszukać interesujące informacje". Jeśli np. mieszkaniec tego miasta będzie chciał wykonać przegląd okresowy samochodu, odpowiednią stację kontroli pojazdów wyszuka na mapie w internecie. Gdy będzie planował rejestrację nowego samochodu – informacje na ten temat znajdzie w wirtualnym urzędzie. Są tam druki i dane kontaktowe właściwego urzędnika.

"Dzięki Systemowi Informacji Przestrzennej jedno kliknięcie myszy pozwoli na dostęp do takich danych jak: ewidencja gruntów i budynków, planowanie przestrzenne i architektura, gospodarka komunalna, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, podatki, inwestycje miejskie" - poinformował wydział.

System zawiera także mapy, w tym m.in. ortofotomapę wykonaną na podstawie zdjęć lotniczych.

Koszt projektu to ok. 2,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, to ponad 2,5 mln zł.

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej jest dostępny na stronie internetowej - http://www.zsip.sosnowiec.pl/. (PAP)

ktp/ son/ jbr/