Patronat honorowy nad wydarzeniem, podczas którego przedstawione zostaną m.in. projekty zmian regulacji w zakresie PPP, objęły Ministerstwo Rozwoju i Związek Miast Polskich. Do udziału w debacie zgłosiło się dotąd 30 samorządów i 25 podmiotów gospodarczych z całego kraju. Wśród uczestników będą także samorządy z Ukrainy.

„Główna idea wydarzenia to wymiana doświadczeń między samorządowcami przy wsparciu firm doradczych i partnerów prywatnych. Będziemy też mówić o nowych aktach prawnych w zakresie PPP. Na Forum obecna będzie duża grupa przedstawicieli samorządów z Ukrainy” – podkreślił podczas środowej konferencji prasowej wiceprezydent Płocka ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus. Zapowiedział, iż Międzynarodowe Forum PPP ma stać się cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez płocki Urząd Miasta.

Jak ocenił wiceprezydent Płocka, „PPP staje się instrumentem, który za chwilę będzie wykorzystywany na równi z innymi postępowaniami w trybie Prawa zamówień publicznych”.

Przypomniał, że krajowy rynek PPP to 116 zawartych umów, z czego 114 to projekty samorządowe. „To bardzo potężna skarbnica wiedzy” – zaznaczył Terebus. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż Płock zrealizował dotąd jeden projekt w formule PPP – termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej i planuje kilka następnych, w tym termomodernizacji ok. 40 kolejnych obiektów oraz budowy basenu – aqua parku.

W ramach Międzynarodowego Forum PPP zaplanowano warsztaty, które wyjaśnią, jak należy przygotować projekty i przeprowadzić postępowania dotyczące PPP. Partnerem merytorycznym wydarzenia będzie Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, specjalizująca się m.in. w projektach PPP.

W kwietniu tego roku w Płocku zrealizowano projekt PPP ze spółką Siemens dot. energetycznej modernizacji 24 budynków użyteczności publicznej. Koszt inwestycji wyniósł 33 mln zł. Umowa, którą Urząd Miasta Płocka zawarł ze spółką Siemens w 2015 r. zakłada, że wszystkie nakłady inwestycyjne partnera prywatnego zostaną w 100-proc. spłacone na jego rzecz z oszczędności uzyskanych z ograniczenia zużycia energii w placówkach objętych projektem. To pierwsze takie porozumienie w Polsce.

 

W ramach tej umowy, Siemens zobowiązał się do zarządzania energią cieplną i elektryczną w budynkach, które poddano modernizacji, a także do bieżącego utrzymywania zainstalowanych tam urządzeń, w tym do usuwania ewentualnych awarii. Według płockiego Urzędu Miasta, pierwsze efekty modernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej to oszczędności w kosztach zużycia energii na poziomie od 34 proc. do ponad 40 proc.

 

Od 2016 r. Ministerstwo Rozwoju koordynuje projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej dotyczących PPP, w tym poprzez szkolenia, warsztaty, misje studyjne i debaty. Partnerami projektu są m.in. Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich, Konfederacja Lewiatan, jako organizacja zrzeszająca pracodawców, oraz Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jako organizacja pozarządowa.

 

W ramach tego projektu harmonogram działań wyznaczono do połowy 2019 r. Ich efektem ma być m.in. co najmniej 1400 uczestników różnego rodzaju szkoleń z 600 instytucji, a także nie mniej niż pięć przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego na etapie przygotowania ich kompleksowych analiz przed realizacją oraz 30 wydarzeń gospodarczych, w tym krajowych i zagranicznych, promujących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego.

W lipcu rząd przyjął wytyczne, dotyczące rozwoju PPP. Dokument zakłada m.in. zawarcie do końca 2020 r. 100 nowych umów PPP i zainicjowanie przez sektor rządowy 10 postępowań o wybór partnera prywatnego. Zgodnie z założeniami, wartość inwestycji w formule PPP powinna wynieść średniorocznie co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Obecnie jest to poniżej 1 proc. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

edytor: Anna Mackiewicz

mb/ amac/