Aktywne starzenie się społeczeństw to jeden z tematów tegorocznych „Open Days”, organizowanych przez Komitet Regionów UE. Łódzkie problem ten zilustrowało wystawą, na której prezentowane są fotografie studentów łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy uczelnia zaprezentowała również dwie etiudy filmowe – „Motur” i „Koluszki Blues” - będące m.in. próbą znalezienia odpowiedzi na ponadczasowe pytania dotyczące przemijania oraz miejsca człowieka we współczesnym świecie. Zdaniem marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia studenci „filmówki” w swoich obiektywach pokazali, jak można się aktywnie starzeć.

„Pokazali ludzi w Łódzkiem od dzieciństwa, przez okres dojrzewania do starości. Te filmy i zdjęcia zmuszają do refleksji. Zwłaszcza mieszkańców naszego regionu, który, niestety, wyludnia się. Jest to szczególnie widoczne w najmłodszych grupach. Dlatego musimy się przestawiać na obsługę ludzi starszych. Z drugiej jednak strony musimy jak najlepiej wykorzystywać ich potencjał twórczy, doświadczenie i aktywność w życiu zawodowym” – powiedział PAP Stępień.

Dodał, że w Łodzi przygotowywane są obecnie podstawy strategii, która miałaby przeciwdziałać „złym tendencjom demograficznym”. Uwzględnione mają być w niej m.in. programy skierowane dla ludzi w wieku 50+, umożliwiające im kształcenie, uzupełnianie kwalifikacji i jak najdłuższe kontynuowanie aktywności zawodowej.

„Chcemy również zachęcać pracodawców do tego, aby tworzyli miejsca pracy dla takich osób i wykorzystywali ich potencjał. W przyszłym roku będzie uruchamiana rezerwa z unijnego programu Kapitał Ludzki. Z tych pieniędzy chcielibyśmy m.in. sfinansować działania związane z aktywizacją ludzi starszych” – wyjaśnił Stępień.

W projekty związane z „aktywnym starzeniem” zaangażował się również Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który podczas "Open Days" zaprezentował m.in. projekt kampusu przeznaczonego dla osób starszych. Uczelnia chce, by było to miejsce dziennego pobytu dla osób potrzebujących medycznego wsparcia, które jednak nie wymagają całodobowego pobytu w szpitalu. W kampusie ma się m.in. odbywać kilkugodzinne leczenie ambulatoryjne, po którym można wrócić do innych zajęć. Przy realizacji projektu Uniwersytet Medyczny ma współpracować z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Projekt „Łódzkie nabiera prędkości”, w ramach którego przygotowano wystawę „Wykreujmy zdrową przyszłość!”, ma pokazywać woj. łódzkie jako miejsce ludzi pomysłowych, aktywnych, przedsiębiorczych, ciekawych świata i twórczych. Projekt realizowany jest przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli i jest finansowany ze środków unijnych.

"Open Days" to coroczne wydarzenie organizowane od 10 lat przez Komitet Regionów UE, poświęcone polityce regionalnej i miejskiej. Tegoroczne "Open Days" rozpoczęły się w poniedziałek, a zakończą się 11 października.(PAP)

duk/ ls/ jra/