Program konferencji obejmuje newralgiczne problemy związane z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane z punktu widzenia praktyki:
- pozacenowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane;
- korzystanie z zasobów innego podmiotu;
- cena rażąco niska w zamówieniach publicznych na roboty budowlane;
- odpowiedzialność za wady i błędy w dokumentacji projektowej;
- zamówienia dodatkowe czy roboty objęte przedmiotem zamówienia?

Konferencja jest znakomitą płaszczyzną do dyskusji na temat przepisów prawa zamówień publicznych w aspekcie robót budowlanych i wymiany doświadczeń pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami a prawnikami z cenionych kancelarii prawnych. Podczas konferencji wystąpią eksperci, którzy opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zakresu zamówień publicznych będą dyskutowali na temat problemowych obszarów w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegóły konferencji dostępne są na stronie konferencja.lex.pl/zamowieniapubliczne

Patronem medialnym wydarzenia jest Serwis Zamówienia publiczne