Celem konferencji jest umożliwienie dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie praktyki udzielania zamówień publicznych oraz zapobiegania nieprawidłowościom  w zamówieniach publicznych, a także wzmacniania dobrych praktyk i właściwych wzorów postępowań. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia ważne z punktu widzenia procedury udzielania zamówień publicznych.

Konferencja adresowana jest do zamawiających i wykonawców, głownie z rejonu Polski południowej. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się 22 września 2014 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 25, sala konferencyjna „Pod Kruki”.

Więcej informacji na stronie: www.uzp.gov.pl