Celem tych przedsięwzięć jest umożliwienie dyskusji oraz stworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i właściwych wzorców w zakresie praktycznych aspektów związanych z procesem udzielenia zamówień publicznych.

Udział we wszelkich przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych jest nieodpłatny.

UZP zaprasza na następujące wydarzenia:

1. Seminarium, forum wymiany wiedzy poświęcone zagadnieniom związanym z praktyką udzielania zamówień publicznych, Warszawa, 29.05.2014 r.

2. Konferencja „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, Gdynia, 6.06.2014 r.

3. Konferencja „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – podejście oparte na korzyściach”, Warszawa, 13.06.2014 r.

4. Zielone zamówienia publiczne –  szkolenia (w 2 terminach), Warszawa, planowany termin czerwiec 2014 r.

5. Konferencja „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, Kraków, planowany termin wrzesień 2014 r.

6. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – szkolenia (w 2 terminach), Warszawa, planowany termin wrzesień/październik 2014 r.

7. Seminarium dotyczące kontroli procesu udzielania zamówień publicznych, Warszawa, planowany termin październik 2014 r.

8. Konferencja „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, Warszawa, planowany termin październik 2014 r.

9. Seminarium, forum wymiany wiedzy poświęcone zagadnieniom związanym z praktyką udzielania zamówień publicznych, Warszawa, planowany termin listopad 2014 r.

10. Zielone zamówienia publiczne – VIII konferencja, Warszawa, planowany termin listopad 2014 r.

Źródło: www.uzp.gov.pl