Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dyskusji oraz stworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i właściwych wzorców w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

UZP zaprasza do udziału w seminarium przedstawicieli instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności z rejonu Polski południowo-wschodniej.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.uzp.gov.pl

LEX Zamówienia Publiczne - Moduł do LEX