Stosownie do rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia. Formularz ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.

Stosowanie JEDZ w polskich zamówieniach publicznych >>>

Urząd Zamówień Publicznych w celu ułatwienia zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym korzystania z tego formularza, opracował wstępną wersję Instrukcji jego wypełniania. Instrukcja zawiera część wstępną zawierającą podstawowe informacje dotyczące dokumentu JEDZ oraz część zasadniczą zawierającą wytyczne dotyczące wypełniania poszczególnych pól zestawienia tabelarycznego formularza JEDZ.

Warto nadmienić, iż Instrukcja powstała w oparciu o przepisy projektu nowelizacji PZP, który jest nadal w Sejmie (druk sejmowy nr 366). Z uwagi na trwający proces legislacyjny Instrukcja będzie podlegała aktualizacji w celu dostosowania jej treści do ostatecznego brzmienia przepisów p.z.p. wdrażających unijne dyrektywy.

INSTRUKCJA znajduję się tutaj >>>>>>

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł