W Sejmie trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które mają otworzyć urzędy na niepełnosprawnych pracowników.

Zmiany przewidują, że w ogłoszeniu o naborze na pracownika samorządowego podawana będzie informacja o najważniejszych czynnikach, które na danym stanowisku mogą utrudnić wykonywanie pracy. Dodatkowo również o tym, czy w miesiącu poprzedzającym poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danej jednostce wyniósł 6%. Komisja będzie wyznaczała pięciu najlepszych kandydatów, spośród których kierownik jednostki wybierze jednego. Jeśli sześcioprocentowy próg nie został osiągnięty, a w gronie osób spełniających wszystkie konieczne wymogi znajdzie się osoba niepełnosprawna, właśnie jej będzie przysługiwało pierwszeństwo w zatrudnieniu. Przepis ten ma nie dotyczyć stanowisk kierowniczych.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Wspólnota 45/2010