Ministerstwo Edukacji Narodowej sporządziło projekt rozporządzenia, które upraszcza regulacje dotyczące konkursu na dyrektora szkoły.

Obecnie konkurs na dyrektora szkoły jest rozstrzygnięty, gdy w drugim głosowaniu jeden z kandydatów osiągnął większą ilość głosów od konkurenta. Zgodnie z nowym prawem, w sytuacji gdy ilość głosów będzie równa, o wyłonieniu dyrektora zadecyduje głos przewodniczącego.

Wraz z wejściem w życie planowanych zmian zniknie również obowiązek publikacji ogłoszenia o konkursie na dyrektora szkoły w dwóch dziennikach – lokalnym i wojewódzkim. Wystarczy, że dana szkoła umieści takie ogłoszenie na swojej witrynie internetowej oraz w miejscu ogólnodostępnym w jej siedzibie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego będą ponadto zobowiązane do umieszczenia takiej informacji na stronie BIP.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Wspólnota, nr 7/691 z dnia 13 lutego 2010 r.