Spółka Naprzód w Rydułtowach (woj. śląskie) zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie blisko 30 gmin województw śląskiego i opolskiego. W umowach o odbiór odpadów przedsiębiorca zastrzegał, że może zmienić cenę usługi m.in. w przypadku zmian cen paliwa, stawek VAT, pozbawiając konsumenta przysługującej mu w takiej sytuacji możliwości odstąpienia od umowy.

Natomiast zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy do których zaliczana jest cena, konsument ma prawo odstąpienia od wiążącego go kontraktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Spółka Naprzód zobowiązała się do zmiany kwestionowanych praktyk. W związku z tym, Prezes Urzędu odstąpiła od nałożenia kary finansowej. Może się ona pojawić wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykona obowiązku nałożonego decyzją Prezes Urzędu.


Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 22 maja 2012 r.