W grudniu 2014 r. Astaldi podpisało z białostockim oddziałem GDDKiA umowę na budowę ponad 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 pomiędzy Mężeninem a Jeżewem za 440,68 mln zł brutto.

Astaldi zbuduje odcinek S8 za 440 mln zł >>

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robót bitumicznych, w tym między innymi: oczyszczenie i skropienie warstw kruszywa łamanego i warstw bitumicznych oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki mastyksowo-grysowej.

Szacunkowe wynagrodzenie podwykonawcy za przedmiot umowy wynosi 69 mln zł netto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest zależna od faktycznie zrealizowanego zakresu robót.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy zostało ustalone na IV kwartał 2016 r.

Źródło: ISBnews.pl