Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 rok. W projekcie zaplanowano:

  • dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,
  • wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
  • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8 proc. PKB.
     

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu oraz na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus", którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.
 

Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z realizacji programu "Dobry start", którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym.

 

Czytaj więcej Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2019 rok>>