Nowy system informacji oświatowej zawierać będzie zbiór indywidualnych informacji o każdym z uczniów. Założenia do nowej ustawy o systemie informacji oświatowej uzyskały pozytywną opinię rządu.

 

W chwili obecnej obowiązujący od pięciu lat system zawiera jedynie zbiorcze dane o uczniach. Nie są to informacje spersonalizowane, w ich skład wchodzi bowiem ogólna liczba osób uczących się w szkołach z podziałem na klasy. System rozróżnia ponadto uczniów uczących się języków obcych.

 

Zgodnie z założeniami do ustawy nowy system informacji oświatowej większy nacisk kładzie na dane o pojedynczych uczniach. W jego zakres wchodzić będzie m. in. numer PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia, korzystanie przez niego z pomocy materialnej, uzyskanie lub nie promocji do następnej klasy.

 

Zgodnie z przedstawionym przez resort edukacji uzasadnieniem nowy system ma się przyczynić do większej efektywności w zarządzaniu oświatą, a co za tym idzie do zwiększenia poziomu kształcenia.

 

Założenia do ustawy trafią teraz do Rządowego Centrum Legislacji, a sam akt prawny zgodnie z przewidywaniami ma wejść w życie wraz z początkiem roku 2012. Oznacza to, że Ministerstwu Edukacji Narodowej zostało coraz mniej czasu na odpowiednie przygotowanie się do nowej roli. Dane zbierane przed dyrektorów szkół w formie elektronicznej przekazywane będą drogą elektroniczną właśnie do resortu edukacji, który musi podjąć wszystkie niezbędne kroki, aby zabezpieczyć je przed wyciekiem.

 
 
 
Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 28 kwietnia 2010 r.